ceny 2021/2022Lekce SRPM hobby také formou open class - 1 lekce/150 Kč

Bankovní spojení pro platbu školného:
č. ú.: 6235138028/5500 v.s.: datum narození

Vzhledem k situaci se od září bude platit školné zatím na září + říjen.
(platba nejpozději do 15.9.)