top of page

ceny 2023/2024Bankovní spojení pro platbu školného:
č. ú.: 6235138028/5500 v.s.: datum narození

ŠKOLNÉ NEZAHRNUJE - MIMOŘÁDNÉ TRÉNINKY, KOSTÝMY, SOUTĚŽNÍ LICENCE, STARTOVNÉ, SOUSTŘEDĚNÍ, VSTUPNÉ NA AKCE. 

 

bottom of page