ceny 2020/2021

Lekce SRPM hobby také formou open class - 1 lekce/150 Kč

Bankovní spojení pro platbu školného:

č. ú.: 6235138028/5500 v.s.: datum narození