top of page

BABY STUDIO PRO 3LETÉ DĚTI

Kurz je určen pro nejmenší děti od tří let, které ještě nemají žádné zkušenosti s pohybem a tancem a třeba si rádi tančí doma. :-) Děti na lekci objevují různé druhy pohybu, jeho sladění s hudbou, rozvíjí svoji motorickou koordinaci a jednoduchými pohybovými prostředky se učí vnímat a ovládat společně svoje tělo a mysl. Tvořivé a zábavné hry, cvičení představivosti přispívají k atraktivitě hodin. Seznámení s hudbou, rytmická cvičení, základní pohybová průprava, pohybová paměť, držení těla, základy jógy. Spojení jednoduchých pohybů do sestav a krátkých vystoupení. Na konci pololetí vždy vystoupení v rámci besídky MFG. O termínu a místě Vás budeme vždy s předstihem informovat. 45-minutová lekce cvičení, tance a zábavy. Pro lepší motivaci dětí jsou v závěru hodiny připravena různá ocenění ve formě obrázků, razítek, které dostávají do deníčku MFG a někdy i sladká odměna.

 

Doporučené oblečení: pevná obuv - tenisky tepláčky, legíny (nedoporučujeme sukýnku) + tričko láhev s pitím holčičky sepnuté vlasy

Termín: ÚTERÝ 15:30 - 16:15H

SÁL Č.2., VÍDEŇSKÁ 99
Cena na pololetí: 2700,- Kč
Vyučuje: natka nová 

bottom of page