O nás >

Podmínky členství Partneři Historie Odkazy

Podmínky členství

PODMÍNKY ČLENSTVÍ 2017/2018 tanečních kurzů Magic Free Group

B a b y s t u d i o 1 + 2 + 3

H i p h o p f o r k i d s 1 + 2

S t r e e t d a n c e

• noví účastníci kurzu si mohou nezávazně vyzkoušet dvě lekce a poté uhradit pololetní školné
• rodiče mají povolený vstup pouze na úvodní hodinu
• pořadatel kurzu má právo přijmout takový počet členů, který neomezí kvalitu výuky
• přednost mají ti, kteří uhradili rezervační poplatek 200,- Kč, který jim garantuje místo v kurzu
• v případě obsazení kurzu si organizátor vyhrazuje právo zájemce odmítnout
• sraz účastníků je 10 minut před zahájením výuky
• účastník kurzu se převléká vždy v šatně, kterou jim určí obsluha recepce
• organizátor zodpovídá za členy pouze v době výuky
• u dětských kurzů je třeba děti předat lektorům před zahájením výuky u sálu a po skončení lekce děti zase vyzvednout před sálem
• účastník kurzu je povinen nosit odpovídající oblečení a obuv, aby nedošlo k úrazu (čistá sportovní obuv určená do sálu), tepláky, tričko
• povinností je mít řádně upravené a sepnuté vlasy a vždy láhev s pitím
• neúčast na tréninku není nutné trenérovi omlouvat
• v průběhu školních prázdnin - podzimní, vánoční, jarní, pololetní a velikonoční a v době Státních svátků lekce odpadají
• pořadatel má právo zrušit tréninky v období chřipkové epidemie, technických důvodů (nepřístup do sálu - opravy atd.), z důvodu velmi nízkého počtu přítomných na tréninku bez náhrady
• aktuální rozpis, informace, změny, zrušení tréninků jsou vždy uvedeny v aktualitách na www.mfg.cz
• člen kurzu si odpovídá za peníze, cennosti a drahé předměty, které má u sebe, nebo v tašce v celých prostorách tanečního studia MFG
• pořadatel (MFG) za tyto věci zodpovídá jen v případě, že tyto věci byly svěřeny do úschovy jemu samotnému
• Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během tréninku, jsou členové MFG povinni nahlásit ihned svému trenérovi
• Kniha úrazů je uložena v kanceláři MFG, zodpovídá za ni Pavla Loučková a obsluha recepce
• V knize úrazů se evidují všechny úrazy členů, ke kterým došlo při činnostech v taneční škole MFG, na akcích organizovaných MFG a to nejpozději do 24 hodiny od okamžiku, kdy se účastník tréninku o úrazu dozví

Platební podmínky:
• vyplněná přihláška je nezávazná, platnou se stává po úhradě kurzovného
• platba školného je vždy na 5 měsíců dopředu
• úhrada 1. pololetní nejpozději do 30. září 2017
• úhrada 2. pololetní nejpozději do 31. ledna 2018
• Pokud tanečník začíná tančit v až v průběhu roku, částka se měsíčně snižuje
• platba probíhá s uvedením variabilního symbolu, které je datum narození člena těmito způsoby:

1. hotově na recepci
2. bankovním převodem - č.ú. 6235138028/5500

• člen skupiny musí vždy v termínu odevzdat kopii dokladu o zaplacení s uvedením variabilního symbolu
• v případě nedodržení data platebních podmínek, nebude tanečník vpuštěn na trénink
• členovi nevzniká nárok na vrácení školného při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání řádné docházce
• školné bude vráceno v případě dlouhodobé nemoci, potvrzené lékařem (tj. Více jak 1 měsíc) se storno poplatkem z vratné částky 25%
• členové SRPM, kteří mají dítě v jakékoliv skupině MFG - A, B, C mají právo na slevu 300,- Kč na pololetí

 

V Brně dne 1.9. 2018

 

 

Titulní strana | O NÁS | ROZDĚLENÍ | Aktuality | Rozpis tréninků | Lektoři | Ceny | Nabídka vystoupení | Pronájem prostor | FOTO | VIDEO | Příměstský tábor | Letní soustředění | Funkční trénink | Kalendář | Kontakt

Facebook
Created by Shot Creative